WINTERTAFERELEN WALLPAPER HD

wintertaferelen

Onder koper wordt mede de aspirant koper verstaan die deelneemt aan de veiling. Sorry, bidding has ended on this item. Voor deze veiling hebben wij gebruik gemaakt van onderstaand coderingssysteem voor porselein, aardewerk en glaswerk. Veilingvoorwaarden Op alle veiligen georganiseerd door Veilinghuis van Spengen zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing. De veilinghouder aanvaardt alleen aansprakelijkheid voor onjuiste omschrijvingen voor zover voorzien in artikel 6 van deze voorwaarden. Accept Cookies Learn More.

Name: Datilar
Format: JPEG, PNG
License: For Personal Use Only
iPhone 5, 5S resolutions 640×1136
iPhone 6, 6S resolutions 750×1334
iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus resolutions 1080×1920
Android Mobiles HD resolutions 360×640, 540×960, 720×1280
Android Mobiles Full HD resolutions 1080×1920
Mobiles HD resolutions 480×800, 768×1280
Mobiles QHD, iPhone X resolutions 1440×2560
HD resolutions 1280×720, 1366×768, 1600×900, 1920×1080, 2560×1440, Original

Apr 12, Tevens heeft de veilinghouder het recht het gekochte voor rekening en risico van de koper in opslag te geven, waarbij vervoerskosten en het daaraan verbonden risico eveneens ten laste van de koper komen.

Bruegels Wintertaferelen

Artikel 4 totstandkoming koopovereenkomst 4. Venue Address Koninginneweg De nalatige koper kan geen aanspraak maken op een eventuele meeropbrengst. Deze codering geeft slechts een indicatie en kan nimmer aanleiding zijn voor het ontbinden van de aankoop. Zulks ter uitsluitende beoordeling van de veilinghouder. You need to be registered and approved to bid at this auction. Come back when bidding opens to start bidding. Watch the auction as a guest.

  OF KHANDA WITH LION WALLPAPER

Artikel 12 aansprakelijkheid veilinghouder Artikel 11 onverkochte voorwerpen Sorry, bidding has ended on this item. Een ieder die aan een veiling deelneemt geeft daardoor te kennen de toepasselijkheid van deze voorwaarden volledig te aanvaarden.

Artikel 6 terugnameverplichting veilinghouder 6.

Bruegel’s Winter Scenes – Mercatorfonds

Artikel 13 foto’s en illustraties Artikel 10 ophaaltermijn Artikel 14 diversen There was an error sending your enquiry, why not try again later. Your question has been sent to the auctioneer.

Sale Date s Apr 11, Auctioneer has chosen not to publish the price of this lot. Op alle veiligen georganiseerd door Veilinghuis van Spengen zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing.

You are the current highest bidder! De veilinghouder behoudt het auteursrecht op al deze afbeeldingen.

Petrus Gerardus Vertin – Sneeuwbalgevecht (2) | Petrus Gerardus Vertin – Wintertaferelen

Artikel 9 niet-tijdige betaling 9. Andere biedmethoden, bijvoorbeeld elektronische of door middel van het internet of mondelinge biedopdrachten, staan alleen ter beschikking indien deze uitdrukkelijk door de veilinghouder worden aangeboden.

  MAZAK SHAYARI WALLPAPER

We have thousands of new lots everyday, start a new search. Indien in de catalogus bepaalde gebreken of onvolkomenheden zijn vermeld, beoogt dat een indicatie te zijn die niet uitputtend is en waaraan de koper geen rechten kan ontlenen. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam met ingang van 30 maart onder Nr.

Apr 13, Apr 11, 6pm CEST. Artikel 1 toepasselijkheid 1.

Translation of “wintertaferelen” in English

Your registration has been successful. U dient ten alle tijde zelf de staat van eventuele aankopen te beoordelen, dit geldt ook voor kavels zonder codering. Voor deze veiling hebben wij gebruik gemaakt van onderstaand coderingssysteem voor porselein, aardewerk en glaswerk.